Netrendeljen nálunk!

Felhasználási feltételek, adatvédelem

Felhasználási feltételek

Az oldal tulajdonosa és üzemeltetője (VERGYN Kft.) és partnerei kizárnak minden felelősséget a honlapon elhelyezett információk hitelességéért, tartalmáért, jogszerűségéért, működőképességéért vagy rendelkezésre állásáért, valamint az egyes tagok által tanúsított magatartásért.
A fentiek alapján Ön az Orvos Kapcsolat honlapot saját kockázatára és felelősségére használja, és tudomásul veszi, hogy az üzemeltető VERGYN Kft. kizár minden felelősséget a használattal kapcsolatban felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkkal kapcsolatban.

Tájékoztatjuk Önt, hogy a honlapra történő belépéshez szükséges jelszó titokban tartásáért Ön felel, így felelősséggel tartozik minden olyan magatartásért, tevékenységért, mely jelszavának felhasználásával valósul meg.
Ön teljes mértékben felelős mindazért a tartalomért, melyet a honlapon elhelyez.
A VERGYN Kft. nem ellenőrzi a felhasználók által rendelkezésre bocsátott tartalmakat.

Adatkezelés

Az adatkezelés a regisztrált felhasználók esetén a felhasználók önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján történik.

 1. Adatkezelő
  VERGYN Kft. (9700. Szombathely, Semmelweis u. 2.)
 2. Az adatkezelés jogalapja
  Az adatkezelés a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 3. § (1) bekezdése alapján történik.
 3. A kezelt adatok köre
  A felhasználók által kötelezően megadott adatok (név, e-mail cím, stb.) valamint a felhasználó döntése alapján a profilban megadott tetszőleges adatok (pl. lakcím, telefonszám stb.).
  A honlap megtekintése során automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben- a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokból a rendszer statisztikai adatokat képez.
  Az üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze személyes adatokkal.
 4. Az adatkezelés célja
  A felhasználó által kötelezően megadandó adatok esetén az adatkezelés célja a felhasználó beazonosítása, jogosultságának ellenőrzése, a megrendelt szolgáltatás kiküldésének lehetősége. A profilban megadott egyéb adatok esetén az adatkezelés célja az internetes közösség építése, a felhasználók azonosítása. Az adatokat a szolgáltató felhasználhatja arra,hogy a honlap látogatása során a bannereken személyre szabott hirdetések, reklámok jelenjenek meg.
  Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használhatja. Személyes adatokat harmadik személynek csak a felhasználó előzetes és kifejezett hozzájárulása esetén adunk ki.
  Ez nem vonatkozik az esetleges, jogszabály alapján kötelező adattovábbításokra.
 5. Az adatkezelés időtartama
  A felhasználó által kötelezően megadott adatok esetén az adatkezelés időtartama a felhasználó tagságának fennállására terjed ki. A felhasználó írásbeli kérésére az adatokat 8 munkanapon belül töröljük.
  A felhasználó döntése alapján megadott adatok esetében az adatkezelés időtartama a felhasználó döntése alapján történik, azaz mindaddig, amíg azokat a felhasználó a profiljában megjeleníti.
  A naplófájlban rögzítésre kerülő adatokat – az utolsó látogatás időpontjának kivételével – 5 napig tárolja a rendszer.
 6. Személyre szabott reklámok
  A felhasználók érdeklődési körének megfelelően a szolgáltató személyre szabott reklámokat jeleníthet meg a honlap látogatása során letöltött oldalakon. A bannerek kiosztása gép által történik, a kiosztás során személyes adatok nem kerülnek átadásra, feldolgozásra.
 7. Adatbiztonsági intézkedések
  Cégünk a személyes adatokat a Magurus Kft. által bérelt szerveren tárolja, amelyek 24 órás személyi őrzéssel védettek.A VERGYN Kft. fenntartja a jogot, hogy a jelen adatkezelési szabályzatot egyoldalúan módosítsa, mely módosítást Ön a módosítást követő – a honlapra történő – első belépéssel elfogad.Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy a netrendelo.hu honlap tulajdonosa megsértette a személyes adatok védelméhez való jogát igényét polgári perben érvényesítheti vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. A tulajdonos jogvita esetén – a per tárgyától függően – kiköti a Szombathelyi Városi Bíróság, illetve a Vas Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét. Adatvédelmi biztos: dr. Péterfalvi Attila (Postacím: 1387. Bp. Pf.: 40.).